Laman Khidmat Pantas
     
Senarai Doktor Aktif   Semak Keputusan
Melalui Kod Pekerja
  Semak Keputusan
Melalui Pasport
  Khidmat Pelanggan
  NOMBOR GST GROWARISAN  
 
001651224576
 
  PENDAFTARAN PEKERJA ASING  
 
Mana-mana Agensi Yang Didapati Menggunakan Sistem Untuk Mendaftar Pekerja Asing Baru Akan Dikenakan Penalti Sebanyak Rm200.00 Untuk Setiap Pekerja. Perkhidmatan Agensi Tersebut Mungkin Akan ditamatkan. Ini Adalah Amaran Dan Tiada Penerangan Lanjut Akan Diberikan.
 
  SENARAI AGENSI  
 
Sila Klik Senarai Agensi Di Menu Untuk Mendapatkan Senarai Lengkap Agensi Berdaftar Untuk Pendaftaran Pekerja Asing.
 
  PELANCARAN ASSIST BARU  
 
Advance Surveillance, Screening Information System And Transmission Version 2.0 ( Gro Assist V2.0) Dilancarkan Pada 01 Julai 2009
 
  LAMAN WEB KORPORAT BARU  
 
Laman Web Korporat Baru Growarisan Bermula 12 November 2008
 
BANTUAN
    SENARAI DOKTOR AKTIF  
 
  • Panel doktor kami adalah tertakluk kepada kuota tahunan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) untuk memastikan pengagihan yang adil dan saksama daripada pemeriksaan kesihatan pekerja asing di kalangan panel doktor kami
  • Makluman para panel doktor seperti yang dipaparkan di laman web ini disediakan berdasarkan pada masa laporan ini dihasilkan
  • Majikan hendaklah menimbangkan untuk memilih doktor lain sekiranya doktor dipilih tidak terdapat pada masa pendaftaran di mana-mana cawangan seterusnya
  • Adalah menjadi tanggungjawab majikan untuk memilih doktor untuk pekerja asing mereka untuk pemeriksaan kesihatan. Growarisan dan kakitangannya tidak bertanggungjawab di dalam pemilihan
 
 
 SENARAI DOKTOR AKTIF DI SABAH 
Daerah